ضمانت و گارانتی

شرایط ضمانت و گارانتی

 

مدت زمان گارانتی برای هر محصول به مدت 1 سال و خدمات پس از فروش به مدت 5 سال می باشد.

ضمانت نامه در شرایط زیر قابل اجرا نمیباشد :

  • صدمات ناشی از ضربه ,سقوط,حمل و نقل-تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی-آتش و حرارت زیاد,نوسانات برقی و حوادث طبیعی
  • استفاده ی غلط از دستگاه یا مواردی که خارج از سازگاری و استاندارد های تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ایمنی و ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
  • هر گونه دست کاری توسط شخصی جز افراد واجد شرایط